Række- og Puljeoversigt - 2020

SA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SA1Læsø Seaside SA1Frederikshavn SA1Ørnehøj SA1Brønderslev SA1
SA2Odense SA2Aabenraa SA2Haderslev SA2Blommenslyst SA2
SA3Breinholtgård SA3Tønder SA3Kaj Lykke SA3
SA4Faaborg SA4Svendborg SA4Sct. Knuds SA4Odense Eventyr SA4
SA5Morsø SA5Skive SA5Trehøje SA5Holstebro SA5
SA6Viborg SA6Randers SA6Randers Fjord SA6Norddjurs SA6
SA7Vejle SA7Himmelbjerg SA7Skanderborg SA7Stensballegaard SA7
SA8Aarhus Aadal SA8Lyngbygaard SA8Mollerup SA8


SB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SB1Løkken SB1Morsø SB1Blokhus SB1Løkken1 SB1
SB2Frederikshavn SB2Hirtshals SB2
SB3Lyngbygaard SB3Tange Sø SB3Randers SB3
SB4Stensballegaard SB4Lyngbygaard SB4Odder SB4Randers SB4
SB5Benniksgaard SB5Ribe Golf Klub SB5Kolding SB5Birkemose SB5
SB6Gyttegård SB6Holmsland Klit SB6Trehøje SB6Dejbjerg SB6
SB7Ribe Golf Klub SB7Breinholtgård SB7Kolding SB7
SB8Trehøje SB8Hedens SB8Brande SB8Give SB8
SB9Midtfyns SB9Odense SB9Lillebælt SB9Barløseborg SB9
SB10Blommenslyst SB10Barløseborg SB10Odense SB10
SB11Give SB11Vejle SB11Jelling Golfklub SB11Lillebælt SB11
SB12Samsø Golfklub SB12Mollerup SB12Aarhus SB12Odder SB12


SVA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVA1Sindal SVA1Sæby SVA1Hjørring SVA1Brønderslev SVA1
SVA2Hals SVA2Viborg SVA2Rold Skov SVA2Ørnehøj SVA2
SVA3Skive SVA3Herning Golf Klub SVA3Holstebro SVA3Trehøje SVA3
SVA4Sønderborg SVA4Aabenraa SVA4Lillebælt SVA4Birkemose SVA4
SVA5Sct. Knuds SVA5Midtfyns SVA5Blommenslyst SVA5Faaborg SVA5
SVA6Aarhus SVA6Odense Eventyr SVA6Vejle SVA6Mollerup SVA6
SVA7Ribe Golf Klub SVA7Gyttegård SVA7
SVA8Hammel SVA8Himmelbjerg SVA8


SVB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVB1Jammerbugten SVB1Blokhus SVB1Nordvestjysk SVB1Lemvig SVB1
SVB2Sæby SVB2Frederikshavn SVB2Blokhus SVB2Nordvestjysk SVB2
SVB3Hals SVB3Sebber Kloster SVB3Randers SVB3Mariagerfjord SVB3
SVB4Hjarbæk Fjord SVB4Skive SVB4Tange Sø SVB4Tollundgaard SVB4
SVB5Tønder SVB5Haderslev SVB5
SVB6Aabenraa SVB6Sønderborg SVB6Haderslev SVB6
SVB7Breinholtgård SVB7Fanø Vesterhavsbads Golfklub SVB7Dejbjerg SVB7
SVB8Trehøje SVB8Holmsland Klit SVB8Brande SVB8Holstebro SVB8
SVB9Kolding SVB9Lillebælt SVB9Ribe Golf Klub SVB9Royal Oak SVB9
SVB10Faaborg SVB10Odense SVB10Fredericia SVB10Svendborg SVB10
SVB11Blommenslyst SVB11Langesø SVB11Vejle SVB11Fredericia SVB11
SVB12Jelling Golfklub SVB12Blommenslyst SVB12Langesø SVB12Hedensted Golf Klub SVB12
SVB14Skanderborg SVB14Lyngbygaard SVB14Hammel SVB14Randers SVB14
SVB15Mollerup SVB15Hammel SVB15Juelsminde SVB15Horsens SVB15
SVB16Randers Fjord SVB16Norddjurs SVB16Ebeltoft SVB16


VA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VA1Sæby VA1Sindal VA1Hjørring VA1Frederikshavn VA1
VA2Kolding VA2Ribe Golf Klub VA2Breinholtgård VA2
VA3Birkemose VA3Sønderjylland VA3Aabenraa VA3Kaj Lykke VA3
VA4Odense Eventyr VA4Faaborg VA4Blommenslyst VA4Odense VA4
VA5Struer VA5Trehøje VA5Herning Golf Klub VA5Åskov VA5
VA6Randers VA6Skive VA6Rold Skov VA6
VA7Lillebælt VA7Stensballegaard VA7Aarhus VA7
VA8Norddjurs VA8Mollerup VA8Aarhus Aadal VA8Skanderborg VA8


VB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VB1Brønderslev VB1Hirtshals VB1Himmerland VB1Ørnehøj VB1
VB2Nordvestjysk VB2Lemvig VB2Morsø VB2Hjarbæk Fjord VB2
VB3Holstebro VB3Trehøje VB3Holmsland Klit VB3Brande VB3
VB4Breinholtgård VB4Tønder VB4
VB5Holsted VB5Birkemose VB5Vejen VB5Juelsminde VB5
VB6Vestfyn VB6Midtfyns VB6Vejle VB6Blommenslyst VB6
VB7Randers VB7Tange Sø VB7Grenaa VB7
VB8Lyngbygaard VB8Horsens VB8Himmelbjerg VB8Aarhus Aadal VB8


VC-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VC1Frederikshavn VC1Brønderslev VC1Hvide Klit VC1Hjørring VC1
VC2Brønderslev VC2Blokhus VC2
VC3Jammerbugten VC3Nordvestjysk VC3Aars VC3Sebber Kloster VC3
VC4Holstebro VC4Struer VC4Lemvig VC4Skive VC4
VC5Tønder VC5Benniksgaard VC5Sønderjylland VC5Aabenraa VC5
VC6Kaj Lykke VC6Outrup Golfklub VC6Henne VC6Blåvandshuk VC6
VC7Gyttegård VC7Holsted VC7Royal Oak VC7Haderslev VC7
VC8Dejbjerg VC8Herning Golf Klub VC8Trehøje VC8Holmsland Klit VC8
VC9Åskov VC9Dejbjerg VC9Give VC9Ikast Tullamore Golf Club VC9
VC10Svendborg VC10Odense VC10Faaborg VC10Sct. Knuds VC10
VC11H.C.Andersen VC11Fredericia VC11Vejle VC11
VC12Rold Skov VC12Hals VC12Mariagerfjord VC12
VC13Odder VC13Juelsminde VC13Stensballegaard VC13Skanderborg VC13
VC14Aarhus VC14Mollerup VC14Himmelbjerg VC14
VC15Hammel VC15Norddjurs VC15Lübker Golf Klub VC15Randers Fjord VC15
VC16Tollundgaard VC16Silkeborg VC16Tange Sø VC16


VD-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VD1Læsø Seaside VD1Frederikshavn VD1Hals VD1
VD2Blokhus VD2Hjørring VD2Løkken VD2
VD3Fanø Vesterhavsbads Golfklub VD3Holmsland Klit VD3
VD4Trehøje VD4Holstebro VD4Struer VD4Lemvig VD4
VD5Struer VD5Lemvig VD5Trehøje VD5
VD7Ikast Tullamore Golf Club VD7Himmelbjerg VD7Hedens VD7
VD8Aarhus VD8Ikast Tullamore Golf Club VD8Lyngbygaard VD8Vejle VD8
VD9Midtfyns VD9Svendborg VD9Odense VD9Fredericia VD9
VD10Barløseborg VD10Kellers Park Golfclub VD10Svendborg VD10
VD11Haderslev VD11Kolding VD11Benniksgaard VD11Birkemose VD11