Række- og Puljeoversigt - 2019

SA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SA1Brønderslev SA1Hirtshals SA1Nordvestjysk SA1
SA2Aabenraa SA2Haderslev SA2Ribe Golf Klub SA2Esbjerg SA2
SA3Læsø Seaside SA3Frederikshavn SA3Dronninglund SA3Ørnehøj SA3
SA4Svendborg SA4Odense Eventyr SA4Faaborg SA4Birkemose SA4
SA5Odense SA5H.C.Andersen SA5Blommenslyst SA5Stensballegaard SA5
SA6Kaj Lykke SA6Vejle SA6Skanderborg SA6
SA7Holmsland Klit SA7Holstebro SA7Skive SA7Viborg SA7
SA8Randers SA8Himmelbjerg SA8Odder SA8Norddjurs SA8
SA9Randers Fjord SA9Kalø SA9Mollerup SA9Lyngbygaard SA9


SB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SB1Frederikshavn1 SB1Frederikshavn SB1Hirtshals SB1Løkken SB1
SB2Viborg SB2Morsø SB2Hedens SB2Trehøje SB2
SB3Odense SB3Svendborg SB3Sct. Knuds SB3Midtfyns SB3
SB4Trehøje SB4Holmsland Klit SB4Dejbjerg SB4Brande SB4
SB5Odense SB5Barløseborg SB5Blommenslyst SB5Lillebælt SB5
SB6Stensballegaard SB6Barløseborg SB6Odder SB6
SB7Vejle SB7Randers SB7Kalø SB7Mollerup SB7
SB8Lyngbygaard SB8Vejle SB8Randers SB8Kalø SB8
SB9Give SB9Gyttegård SB9Aarhus Aadal SB9Randers SB9
SB10Kolding SB10Breinholtgård SB10Varde SB10Ribe Golf Klub SB10


SVA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVA1Frederikshavn SVA1Sæby SVA1Hals SVA1Hjørring SVA1
SVA2Nordvestjysk SVA2Brønderslev SVA2Ørnehøj SVA2
SVA3Holstebro SVA3Viborg SVA3Skive SVA3Lemvig SVA3
SVA4Grenaa SVA4Aarhus SVA4Hammel SVA4Kalø SVA4
SVA5Brande SVA5Gyttegård SVA5Herning Golf Klub SVA5Trehøje SVA5
SVA6Ribe Golf Klub SVA6Varde SVA6Esbjerg SVA6Tønder SVA6
SVA7Odense SVA7Svendborg SVA7Faaborg SVA7Odense Eventyr SVA7
SVA8Haderslev SVA8Birkemose SVA8Vejle SVA8Aabenraa SVA8
SVA9Lillebælt SVA9Blommenslyst SVA9Stensballegaard SVA9


SVB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
SVB1Aabenraa SVB1Royal Oak Golf Club SVB1Sønderborg SVB1Benniksgaard SVB1
SVB2Sønderborg SVB2Aabenraa SVB2Ribe Golf Klub SVB2
SVB3Langesø SVB3Lillebælt SVB3Blommenslyst SVB3Faaborg SVB3
SVB4Sct. Knuds SVB4Langesø SVB4Midtfyns SVB4Blommenslyst SVB4
SVB5Esbjerg SVB5Fanø Vesterhavsbads Golfklub SVB5Varde SVB5Ribe Golf Klub SVB5
SVB6Tollundgaard SVB6Jelling Golfklub SVB6Himmelbjerg SVB6Kolding SVB6
SVB7Mollerup SVB7Horsens SVB7Samsø Golfklub SVB7Skanderborg SVB7
SVB8Trehøje SVB8Hjarbæk Fjord SVB8Skive SVB8Holmsland Klit SVB8
SVB9Sindal SVB9Nordvestjysk SVB9Blokhus SVB9Jammerbugten SVB9
SVB10Blokhus SVB10Sebber Kloster SVB10Nordvestjysk SVB10
SVB11Hals SVB11Mariagerfjord SVB11Rold Skov SVB11Ørnehøj SVB11
SVB12Kalø SVB12Tange Sø SVB12Norddjurs SVB12Hammel SVB12
SVB13Hammel SVB13Grenaa SVB13Markusminde SVB13Norddjurs SVB13


VA-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VA1Ørnehøj VA1Hjørring VA1Himmerland VA1Sindal VA1
VA2Sæby VA2Brønderslev VA2Rold Skov VA2
VA3Skive VA3Lemvig VA3Struer VA3Nordvestjysk VA3
VA4Herning Golf Klub VA4Trehøje VA4Varde VA4
VA5Randers VA5Kalø VA5Tange Sø VA5Aarhus Aadal VA5
VA6Ribe Golf Klub VA6Esbjerg VA6Breinholtgård VA6Vejen VA6
VA7Mollerup VA7Skanderborg VA7Horsens VA7Markusminde VA7
VA8Birkemose VA8Aarhus VA8Juelsminde VA8
VA9Faaborg VA9Blommenslyst VA9Vestfyn VA9
VA10Sønderborg VA10Aabenraa VA10Tønder VA10Sønderjylland VA10
VA11Lillebælt VA11Odense VA11Odense Eventyr VA11


VB-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VB1Midtfyns VB1Kaj Lykke VB1Kolding VB1Birkemose VB1
VB2Breinholtgård VB2Ribe Golf Klub VB2Blåvandshuk VB2Tønder VB2
VB3Odder VB3Stensballegaard VB3Brande VB3Vejle VB3
VB4Norddjurs VB4Randers VB4Ebeltoft VB4Grenaa VB4
VB5Sæby VB5Frederikshavn VB5Hirtshals VB5Brønderslev VB5
VB6Aars VB6Ørnehøj VB6Morsø VB6
VB7Himmelbjerg VB7Herning Golf Klub VB7Trehøje VB7
VB8Skærbæk Mølle VB8Åskov VB8Holmsland Klit VB8Holstebro VB8


VC-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VC1Brønderslev VC1Hvide Klit VC1Hals VC1
VC2Dronninglund VC2Aabybro VC2Jammerbugten VC2Frederikshavn VC2
VC3Hals VC3Rold Skov VC3Mariagerfjord VC3Aars VC3
VC4Tange Sø VC4Skive VC4Hjarbæk Fjord VC4Struer VC4
VC5Struer VC5Holstebro VC5Lemvig VC5Dejbjerg VC5
VC6Aarhus Aadal VC6Ikast Tullamore Golf Club VC6Silkeborg VC6Brande VC6
VC7Sønderjylland VC7Sønderborg VC7Haderslev VC7
VC8Blommenslyst VC8Faaborg VC8Sct. Knuds VC8
VC9Juelsminde VC9Fredericia VC9Langesø VC9Svendborg VC9
VC10Skærbæk Mølle VC10Breinholtgård VC10Kaj Lykke VC10Henne VC10
VC11Vejle VC11Give VC11Gyttegård VC11Holsted VC11
VC12Mollerup VC12Norddjurs VC12Kalø VC12Markusminde VC12
VC13Lyngbygaard VC13Mollerup VC13Stensballegaard VC13Hammel VC13
VC14Skanderborg VC14Søhøjlandet Golf VC14Give VC14
VC15Hedensted Golf Klub VC15Odder VC15Aarhus VC15


VD-række: (Klik her for at se spilleplan for rækken eller vælg en pulje eller et hold)
VD1Løkken VD1Læsø Seaside VD1Hjørring VD1Dronninglund VD1
VD2Blokhus VD2Sebber Kloster VD2Aabybro VD2Dronninglund VD2
VD3Randers VD3Blokhus VD3Sebber Kloster VD3Struer VD3
VD4Holmsland Klit VD4Trehøje VD4Holstebro VD4
VD5Lyngbygaard VD5Randers Fjord VD5Lübker Golf Klub VD5Hedens VD5
VD6Struer VD6Himmelbjerg VD6Ikast Tullamore Golf Club VD6Tollundgaard VD6
VD7Svendborg VD7Midtfyns VD7Odense VD7H.C.Andersen VD7
VD8Barløseborg VD8Juelsminde VD8Fredericia VD8Odense VD8
VD9Birkemose VD9Benniksgaard VD9Royal Oak Golf Club VD9Aabenraa VD9
VD10Holsted VD10Outrup Golfklub VD10Kellers Park Golfclub VD10Blåvandshuk VD10
VD11Dejbjerg VD11Vejle VD11Åskov VD11Fredericia VD11
VD12Ikast Tullamore Golf Club VD12Holmsland Klit VD12Trehøje VD12Åskov VD12