header_top

Sidste Nyt - Vest Sen/Vet

Udskriv

Regionsgolf Vest Senior/Veteran


Afslutning på indledende runde - klargøring til slutspil

Vi nærmer os nu afslutningen af puljespillet og i turneringsledelsen har vi oplevet, at forløbet har været fint og uden nævneværdige problemer.
 
Desværre har der i år været en hel del hold, der har trukket sig. Det er rigtig ærgerligt for de øvrige hold i de pågældende puljer, som får færre kampe. Det er naturligvis også ærgerligt for turneringsledelsen da trukne hold giver en del ekstra administrativt arbejde. Der er et forbedringspunkt til 2017 hvor der vil komme en opfordring til klubberne til 2017 sæsonen om at have større sikkerhed for at der både er spillere og holdkaptajner til de tilmeldte hold.
 
Spilleplanen til slutspils kampene er på hjemmesiden, og vi er i fuld gang med at finde baner til de mange kampe. Vi håber på at møde velvilje hos klubberne når vi kontakter dem.  Vi forventer at kunne lægge info om baner ind inden for de kommende uger.
 
Kampene skal spilles på datoerne og tidspunkterne der er lagt ind i spilleplanen. Skulle der være behov for et andet spilletidspunkt end det fastlagte, kan dette undtagelsesvis accepteres, forudsat at de involverede hold bliver enige om et tidspunkt samt selv laver ny aftale med den pågældende bane og meddeler det til turneringsledelsen. Kampen skal være gennemført og resultatet indtastet senest søndag aften kl. 21.00 i den berammede spilleuge.
 
Husk at det er det hold, der står først på planen, der har ”hjemmeklub status” dvs. har ansvar for aftale om forplejning, indtastning af resultat m.m.
 
I forbindelse med slutspillet som inden længe står for døren gælder:
Ingen spiller, der har deltaget på divisionshold, kan deltage i slutspillet, og ingen spiller der har spillet på et højere rangerende hold kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilkampene. Et seniorhold i alle rækker regnes for et højere rangerende hold end et veteranhold i alle rækker.
For både seniorer og veteraner gælder det, at ingen må spille på flere hold i slutspilkampe
 
Turneringsledelsen ønsker alle nogle spændende slutspilskampe og vi glæder os til at se alle vinderne til Regionsfinalen i Holmsland Klit den 8. og 9. september (se hjemmesiden).
 
Alle ønskes en fortsat god golfsæson.
 
Med venlig hilsen
Turneringsledelsen
16.6.16


Kampkort - nyt, nyt...
 
1 - Kampkortet er omredigeret og fremstår i et helt andet layout - formatet er Excel således det kan udfyldes elektronisk
     Det nye kampkort er indrettet således det bliver en handy A5 størrelse, når det foldes en gang
 
2 - Fremover vil kampkortet kun findes under menu "Administration", sammen med øvrige lister

Turneringsledelsen
01:05:2016Afstandsmålere

Vær opmærksom på at reglerne vedrørende brug af afstandsmålere er omformuleret i turneringsbetingelserne for året 2016!

Ny formulering:
 
Afstandsmålere I denne turnering må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.
Straf for overtrædelse af Regel 14-3: Hulspil - tab af hul. For efterfølgende overtrædelse - Diskvalifikation.

Turneringsledelsen
14.04.16


Aftale spilletider

Turneringsledelsen konstaterer, at der i stigende omfang optræder konflikter ved fastlæggelse af spilletidspunkter i veteranturneringen. Mange ønsker at spille kampene med start om formiddagen. Dette har måske været velfungerende i en del år, men nye aldersgrænser, som giver både damer og herre adgang til veteranholdene ved 60 år, og en almindelig udvikling, hvor stadig flere er arbejdsaktive langt op i 60’erne, gør det i stigende grad uhensigtsmæssigt.
 Turneringsledelsen skal henstille til, at der klubberne imellem findes spilletidspunkter, hvor også arbejdsaktive har mulighed for at deltage. Dette betyder, at der kun bør spilles inden for normal arbejdstid, når begge deltagende klubber kan acceptere dette.
Obs!
Vær opmærksom på at det er lige nu, at vi gerne vil have ALLE spilletider på spilleplanen!
 
Turneringsledelsen
7. marts 2016 Spilleplan 2016

Nytåret 2015/16 er passeret og endnu et spændende Regionsgolf år står for døren.
 
Vi kan med glæde konstatere at vi igen i år sætter rekord med antal tilmeldte hold. Det glæder os rigtig meget men giver samtidig en udfordring med hensyn til spilleplanen. Det øgede antal kampe der skal spilles såvel i indledende som i slutspillet kræver stor velvilje fra klubberne med hensyn til at lægge bane til.

Det var med spænding vi afventede tilmeldingerne i den nye Super Veteran række. Antal tilmeldinger oversteg langt vore forventninger samtidig med at det ikke ”kostede” i de andre rækker. I denne nye række spilles der i 2016 om oprykning til Super Veteran Division under DGU i 2017.

Spilleplanen for 2016 er på plads og tilgængelig på hjemmesiden. Det har været en stor opgave at få planen til at gå op og det kan desværre ikke undgås, at der kan blive tale om længere køreafstand for nogle hold.

Vi opfordrer klubberne og koordinatorerne til hurtigst at få indsat information om holdkaptajner, således arbejdet med at aftale spilledatoer kan komme i gang.

Vær opmærksom på de ændrede aldersgrænser i senior- og veteranrækkerne – info kan findes i turneringsbetingelserne.
Der er kommet nye golfregler til 2016. Nogle mere væsentlige end andre. Følg med på hjemmesiden, hvor der løbende vil blive orienteret om disse nye regler.

På Senior/Veteran hjemmesiden kan der under ADMINISTRATION findes en beskrivelse af ”Holdkaptajnens opgaver”, som især vil være en hjælp til nye holdkaptajner. Under TURNERINGEN findes dels turneringsbetingelserne, dels kampkortet.

Turneringsledelsen ønsker alle, såvel klubber, holdkaptajner som spillere en god og spændende 2016 sæson, en sæson som sluttes af med Landsmesterskab i alle senior/veteran rækker i Værløse i september.

Turneringsledelsen
16.1.2016
Spilleplanen er klar

Spilleplanen for 2016 er nu lagt ind på hjemmesiden og er tilgængelig.
 
Det er relevant at få oprettet og godkendt holdkaptajnerne snarest muligt. Vær opmærksom på, at kontaktpersonen på de tilmeldte hold er klubkoordinatoren, indtil en holdkaptajn er blevet oprettet.
Det er klubkoordinatorens opgave og ansvar at godkende holdkaptajner.
 
Hvad angår tidsfrist for indtastning af kampdato - se punktet "spilletidspunkt" under "Turneringen/Turneringsbetingelser" på hjemmesiden.
 
Hvis du har spørgsmål til turneringsplanen bedes du kontakte turneringsleder Peter Thingholm eller formand Knud Højaard. 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde i den nye golfsæson og ønsker alle en rigtig god sæson
 
Turneringsledelsen
10.1.2016


Turnering 2016 - tilmeldinger

Tilmelding til Regionsgolf 2016 er slut og vi kan glæde os over en ny rekord - 335 tilmeldte hold
 
Vi glæder os også over, at der har været stor interesse for og opbakning til den nyoprettede Super Veteran række. Der var sat et minimum på 8 tilmeldte hold som forudsætning for at rækken kunne gennemføres. Men hele 29 hold har tilmeldt sig. Så ingen tvivl, Super Veteran rækken er kommet for at blive. Og glædeligt også at køreafstanden for holdene bliver overkommelig på grund af den fine geografiske fordeling i hele Jylland/Fyn af de tilmeldte hold.
 
DGU følger op med oprettelse af en Super Veteran division fra 2017 og det betyder, som det blev oplyst ved introduktionen, at de 4 bedst placerede hold i 2016 fra både Øst og Vest rykker op i DGUs Super Veteran division efter 2016 sæsonen. En ikke uvæsentlig beslutning er taget vedr. DGUs Veteran division, nemlig at der ikke skal spilles i weekender, men holdene kan indbyrdes aftale spilletidspunkt indenfor en given periode.
 
Vi forventer at have en spilleplan klar medio januar 2016
 
Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår
 
Turneringsledelsen
Regionsgolf Vest - Senior/Veteran


Regionsfinale og Landsfinale 2016

Finalerne afvikles som følger:

Spilledatoer i 2016 er:

 
Indledende kampe Uge 19, 20, 21, 22, 23, 24
Slutspilskampe Uge 31, 32, 33, 35
Regionsfinale:
Holmsland Klit Golfklub
9. og 10. september
Landsfinale:
Værløse Golfklub
23. og 24. september
 

Turneringsledelsen
28. november 2015


 
 


 
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Golf Experten A/S
Gut Apeldör
Gut Uhlenhorst
Hotel Tyrol

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.